Wydarzenia

Udostępnij na facebooku

Akademicka lekcja chemii

W piątek 26 października br. klasa 3wb brała udział w lekcji akademickiej w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie samodzielnie wykrywali kationy i aniony w otrzymanych solach, w wyniku reakcji charakterystycznych polegających na wytrącaniu się związków trudno rozpuszczalnych o określonej barwie lub o charakterystycznym zapachu. Następnie zapisywali obserwacje i spostrzeżenia, a wnioskiem był poprawnie zapisany wzór soli, którą otrzymali do identyfikacji.