Komunikaty

Komunikaty

REKRUTACJA

KOMISJA REKRUTACYJNA przyjmuje dokumenty: kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminów                 21.06.2019 (piątek) w godzinach 9:00 – 15:00             24.06.2019 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 15:00             25.06.2019 (wtorek) w godzinach 9:00 – 15:00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                 16.07.2019 (wtorek) godzina 10:00 odbiór skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy […]

Czytaj więcej

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

  Poniedziałek  26.08.2019   godz. 9.00  –  matematyka  tylko klasy I i II.   Wtorek  27.08.2019  godz. 9.00  –  język polski.   Środa  28.08.2019  godz. 9.00  –  język niemiecki,  działalność gospodarcza w budownictwie, podstawy kosztorysowania w budownictwie, kosztorysowanie w budownictwie,  inseminacja zwierząt.   Środa  28.08.2019  godz. 12.00  –  biologia, chemia.   Środa  28.08.2019  godz.  16.00  –  […]

Czytaj więcej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 12 czerwca  –  ostateczny termin wystawienia ocen.  13 czerwca godz. 13.30 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.  14 czerwca – uzasadnione egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.  19 czerwca godz. 9.00 – uroczyste zakończenie Roku Szkolnego.  19 czerwca godz. 10.30 – Rada Pedagogiczna analityczna.                                           JM

Czytaj więcej

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Informuję, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w sesji CZERWIEC 2019 odbędą się w naszej szkole zgodnie z następującym harmonogramem : – egzamin pisemny – wtorek 18.06.2019 – godzina 10.00 – kwalifikacje  B.21, M.1, R.3, R.9 – godzina 12.00 – kwalifikacja   B.22, M.2, R.10, R.6 – godzina 14.00 – kwalifikacja  M.43, R.11 – egzaminy praktyczne […]

Czytaj więcej

Zawieszenie strajku

W związku z zawieszeniem strajku przez ZNP informuję, iż od dnia 6 maja 2019 roku (poniedziałek), nastąpi wznowienie zajęć lekcyjnych zgodnie z planem obowiązującym dotychczas. Jednocześnie, będąc dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczych, skorzystałem z tzw. ustawy „maturalnej”, tym samym dopuszczając wszystkich uczniów klas czwartych nieposiadających ocen niedostatecznych do przystąpienia do matury. Andrzej Kabaciński dyrektor szkoły

Czytaj więcej