Komunikaty

Udostępnij na facebooku

DEKLARACJE na egzamin zawodowy

Dzień dobry,

Przesyłam DEKLARACJE (załącznik nr 1) na egzaminy zawodowe, które odbędą się w dniach 1 – 28 czerwca 2022. Krótka instrukcja wypełnienia :

-w rubryce termin wpisać – sesja LATO 2022

– w rubryce oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji wpisać numer i nazwę zgodnie z załącznikiem nr 2

-w rubryce symbol i nazwa zawodu należy wpisać :

weterynaria – 324002 – Technik weterynarii,

agrobiznes – 331402 – Technik agrobiznesu,

mechanizacja – 311515 – Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

oze – 311930 – Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

-w prostokątach zaznaczamy x , jeśli nas dotyczy

-jeśli ktoś przystępuje po raz pierwszy to zaznacza x w części pisemnej i praktycznej

-jeśli ktoś ma orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, które znajduje się w aktach szkoły w rubryce dostosowania zaznacz x TAK

-do deklaracji nic nie dołączacie (3 rubryki pozostają puste)

-deklarację należy pobrać, wydrukować, uważnie, powoli i CZYTELNIE wypełnić ( dobrze byłoby skorzystać z pomocy rodziców)

-nie pomylcie oznaczeń i zawodów dla Waszych kierunków np. aby weterynarz nie wpisał oznaczeń dla mechanizatora i odwrotnie

-po wypełnieniu zróbcie skan i prześlijcie mailem do szkoły

-TERMIN UPŁYWA 7 LUTEGO 2022

Pozdrawiam – Jacek Michalski – kierownik szkolenia praktycznego

załączniki :

załącznik nr 1

załącznik nr 2