WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

FESTIWAL MATEMATYKI

W czwartek 23 września uczestniczyliśmy w V edycji Festiwalu Matematyki, wydarzeniu organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu organizowanego w formie zdalnej były Liczby. Uczniowie wysłuchali kilku prelekcji w sali kinowej wśród, których znalazły się:

„Czy matematyka jest tworzona czy odkrywana?” prof. UAM dr hab. Jan Hauke

„Znamienite liczby” dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz

„O ułamkach łańcuchowych” prof. UAM dr hab. Maciej Radziejewski

„Tajemnice Trójkąta Pascala” dr Bartłomiej Bzdęga

Wykłady dotyczyły m.in. historii matematyki (w tym początków liczenia, wprowadzenia liczby zero oraz stałych matematycznych: pi i liczby e). Uczniowie dowiedzieli się co znaczyły liczby w starożytności oraz poznali ciekawe własności pewnych liczb i liczb o osobliwych nazwach. Nauczyli się rozpoznawać jakie liczby nazywamy np. towarzyskimi, wesołymi, szczęśliwymi, ambitnymi, dziwnymi oraz poznali liczby z nazwiskami: Kaprekara,  Fibonacciego, Friedmana.

Interesujący był również wykład dotyczący ułamków łańcuchowych. Omówiono nowy sposób, inny niż szkolny, do przedstawiania liczb wymiernych oraz pokazano przykłady w jaki sposób za pomocą właśnie takich ułamków łańcuchowych przybliżyć liczby niewymierne.

Ostatnia wysłuchana w naszej szkole prelekcja dotyczyła Trójkąta Pascala, który jest ciągiem liczb ułożonych w trójkąt o określonych własnościach. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób m.in. odtworzyć z niego wzory na n-tą potęgę sumy dwóch liczb, a także mieli okazję przyjrzeć się w jaki sposób Trójkąt Pascala kryje w sobie słynny ciąg Fibonacciego oraz fraktal zwany uszczelką Sierpińskiego.

Wykłady były bardzo ciekawe i pozwoliły poszerzyć wiedzę o świecie matematyki,
w szczególności o liczbach, a do dalszego poznawania Królowej Nauk jak zawsze niezmiennie zachęcamy.

Justyna Nowak

FOTORELACJA