Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Informacja dla maturzystów i rodziców.

Szanowni Państwo,

zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczna harmonogramem roku szkolnego na dzień 17.04.2019 r.,  zaplanowana była Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych. Z powodu akcji strajkowej, która trwa nieprzerwanie w naszej szkole od 8 kwietnia 2019 r., przy udziale 90 % nauczycieli Rada Pedagogiczna nie odbyła się. W związku z powyższym na ręce Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz pełnomocnika ds. edukacji pozaakademickiej złożyłem pismo z prośbą o pomoc i zajęcie stanowiska. Treść pisma przekazałem Państwu poprzez sekretariat w dzienniku Librus.

Jednocześnie zapewniam, iż w przypadku przerwania akcji strajkowej i przystąpienia nauczycieli do pracy, wszelkie procedury związane z klasyfikacją, promocją i uchwałami o zakończeniu roku szkolnego będą dla nas priorytetowymi. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to  w terminie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

Czekam na rozwój wydarzeń i decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem

Andrzej Kabaciński

dyrektor szkoły