Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Informacja – dla osób, które w sesji styczeń / luty 2020 nie zaliczyły dowolnej części egzaminu zawodowego

Deklaracje uzupełniające przystąpienia do niezdanej części egzaminu zawodowego należy składać drogą mailową (skan) na adres sekretariat@zsppoznan.pl bądź pocztą polską do dnia 31.03.2020r.

Deklaracja musi być podpisana.

Deklaracje są dostępne na stronie

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/deklaracja_uczen.pdf