Komunikaty

Udostępnij na facebooku

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  1.  12 czerwca  –  ostateczny termin wystawienia ocen.
  2.  13 czerwca godz. 13.30 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.
  3.  14 czerwca – uzasadnione egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.
  4.  19 czerwca godz. 9.00 – uroczyste zakończenie Roku Szkolnego.
  5.  19 czerwca godz. 10.30 – Rada Pedagogiczna analityczna.                                           JM