WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego

Dnia 21 lipca 2021r. w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. „Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształceni zawodowego”. W spotkania uczestniczyli:

• Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
• JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
• Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu – mgr Andrzej Kabaciński oraz:
• Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego – Dorota Kinal
• Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UPP – prof. dr hab. Piotr Goliński
• Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji Pozaakademickiej UPP – prof. dr. hab. Hubert Waligóra
• Kanclerz UPP – mgr inż. Robert Fabiański

„Szkolnictwo zawodowe to dziedzina dziś niezwykle ważna, wymagająca i godna wsparcia ze strony budżetu Unii Europejskiej” – mówił Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. „Obserwujemy potrzeby rynku pracy, widzimy wysokie wymagania przedsiębiorców i pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych oraz ich oczekiwania, aby poprzeczka wymagań była coraz wyższa i dostosowana do możliwości przedsiębiorców”. JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz dodał, że „Technikum Środowiska kształci specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska, energetyki odnawialnej, agrobiznesu, agrotroniki, mechanizacji rolnictwa i weterynarii stąd, dzięki tak znacznemu wsparciu finansowemu, można rozbudować i unowocześnić infrastrukturę dydaktyczną, doposażyć specjalistyczne pracownie przeznaczone do praktycznej nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Po prezentacji dotyczącej projektu, którą przestawił mgr. Tomasz Kokowski, nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy przez Marszałka Marka Woźniaka oraz Rektora UP Krzysztofa Szoszkiewicza. Następnie głos zabrał beneficjent projektu, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu mgr Andrzej Kabaciński przedstawiwszy krótko historię szkoły i dokonania jej uczniów. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem szkoły, a szczególnie pomieszczeń i pracowni, na które przyznano środki finansowe. Tekst: Danuta Chęcińska

FOTORELACJA: https://photos.app.goo.gl/NRMFD9iid3oxcbNC6