Internat

O NAS

Nasz Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, stąd większą część wychowanków stanowią jego uczniowie. W przypadku wolnych miejsc przyjmujemy do swojego grona również uczniów innych szkół  m. Poznania.

Opiekę nad młodzieżą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • Wychowawczyni grupy  A- I dr Natalia Ulaniecka

  • Wychowawca grupy A-II mgr inż. Mariusz Piasecki

  • Wychowawczyni grupy B/C  mgr Beata Linette

  • Asystentka wychowawczyni grupy B/C  mgr inż. Danuta Smektała

  • Wychowawca grupy D   mgr inż. Bogdan Grabowski

Kadra nasza nie tylko otacza wychowanków troskliwą, całodobową opieką ale wspiera ich, inspiruje i kieruje samodzielną działalnością grupy. Umożliwiają rozwijanie zainteresowań, wspierają oraz udzielają pomocy w wielu aspektach życia. Nasi wychowankowie mają okazję do uczestniczenia w wielu ciekawych zajęciach, warsztatach  i uroczystościach. Mają również możliwość poznawać ciekawych ludzi zapraszanych na spotkania do Internatu oraz nawiązywać przyjaźnie, które trwają nieraz wiele lat.

Zapraszam do nas.

  mgr inż. Danuta Chęcińska – Kierownik Internatu