Internat

Komunikaty

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

W związku ze Spotkaniem Rodziców, które odbędzie się w naszej Szkole 24 marca  br. (piątek) o godz. 17:00,  zapraszam Rodziców i Opiekunów prawnych naszych wychowanek i wychowanków do Internatu  ww. dnia w godz. 16:00 do 17.00 na KONSULTACJE INDYWIDUALNE  z wychowawcami.                                                                 Kierownik Internatu

ZEBRANIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW

W dniu 23.09.br (piątek) o godz. 18:30 (po zebraniu w naszej szkole)  odbędzie się w Internacie (sala TV Ip.) ZEBRANIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW  PRAWNYCH WYCHOWANEK I WYCHOWANKÓW z Kierownik  Internatu i Wychowawcami.    

OBECNOŚĆ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANEK I WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH PIERWSZY ROK W INTERNACIE OBOWIĄZKOWA

Serdecznie zapraszam

Kierownik Internatu

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIAN ODPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE

Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ZMIAN OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE Z.Sz.P. w POZNANIU

W związku z wzrostem cen mediów (m.in. energii elektrycznej, ciepłej wody, ogrzewania) od 1 października wzrastają opłaty za zakwaterowanie w naszym Internacie.                                                        

I tak opłaty wynoszą odpowiednio:

 • za uczennicą/ucznia naszej szkoły 140,00 zł miesięcznie
 • za uczennicą/ucznia innej szkoły ponadpodstawowej 200,00 zł miesięcznie
 • za studentkę/studenta  350,00 zł miesięcznie   

Za miesiąc wrzesień opłaty się nie zmieniają i należy wpłacić podwójną kwotę wg. opląt za zakwaterowanie z ubiegłego roku tj.:

 • 260,00 zł za wychowanka naszej szkoły
 • 320,00 zł za wychowanka innej  szkoły ponadpodstawowej i policealnej
 • 640,00 zł za studentkę/studenta Wyższej Uczelni

Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie zwolnieni są z opłat za zakwaterowanie.

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych

mgr Andrzej Kabaciński

 

ODPISY POSIŁKÓW

Od nowego roku szkolnego 2022/23  odpisu posiłków z powodu nieobecności w internacie (np. pozostania w domu lub wyjazdu z internatu) należy dokonać WYŁĄCZNIE  POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI na adres mailowy stolowka.internatzsp@gmail.com  W wiadomości należy podać imię i nazwisko mieszkańca, daty których dotyczy odpis i jakie posiłki np.  Jan Kowalski – 6.o9. – obiad i kolację , 07.09 wszystkie posiłki 

W dniu wysyłania wiadomości

 • DO GODZ. 12:00 MOŻNA ODPISAĆ WSZYSTKIE POSIŁKI NA DNI NASTĘPNE
 • PO GODZ. 12:00 TYLKO OBIAD I KOLACJĘ DNIA NASTĘPNEGO I WSZYSTKIE POSIŁKI NA DNI NASTĘPNE

Z dnia 8 sierpnia 2022 r. - ZAKWATEROWANIE NA ROK SZKOLNY 2022/23

ZAKWATEROWANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informuję, że kwaterowanie w Internacie  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 rozpoczynamy 31 sierpnia br. (środa) od godz. 15:00. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w tym miejscu.

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC                                                                                                                      
 • PRZEŚCIERADŁO   
 • KOŁDRĘ                           
 • PODUSZKĘ                                                                                                                               
 • POWŁOCZKI

UWAGA:                                                                                                                                                                           

 • do internatu przyjmowani będą tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji !
 • do pokoju z wychowanką/wychowankiem wchodzi tylko jedna osoba towarzysząca
 • przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.
 • nowo przyjętych wychowanków proszę o przygotowanie 10 zł na wykup karty magnetycznej do drzwi wejściowych.

Kierownik Internatu Danuta Chęcińska

ZMIANA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE od 01.02.22

Ceny posiłków:

Abonament:

śniadanie –10,00 zł
obiad – 14,00 zł (zupa, drugie danie, napój)
kolacja – 10,00 zł

Bez abonamentu:

śniadanie – 13,00 zł
obiad:  zupa 5 zł; – drugie  danie 14,00 zł
kolacja – 13,00 zł

 

5.02.22 - PRACA INTERNATU W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

KOMUNIKAT
 • W niedzielę 6.02.br internat nie będzie czynny
 • Od 7.02. – 10.02. (poniedziałek – czwartku) internat będzie czynny od godz. 8:00 do 20:00,
 • 11.02.br (piątek) od godz. 8:00 do 19:00
O pracy Internatu w następnych tygodniach nauki zdalnej będziemy informować na bieżąco.

29.01.22 - PRACA INTERNATU W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO

KOMUNIKAT
W związku z zarządzeniem Ministra Edukacji o nauczaniu zdalnym, Internat będzie otwarty w niedzielę od godz. 14:00 do 21:00 aby umożliwić wychowankom zabranie niezbędnych podręczników i rzeczy.
Od 31.01 – 4.02. internat będzie czynny od godz. 8:00 do 20:00
O pracy Internatu w następnych tygodniach nauki zdalnej będziemy informować na bieżąco.
Do zobaczenia w niedzielę!
Życzę dobrych i miłych ostatnich dni ferii
 
Kierownik Internatu 

18.18.21 PRZERWA W PRACY INTERNATU

W związki z ogólnymi zarządzeniami MEN od 20.12.2021r. do 9.01.2022r. , ze względu na naukę zdalną, Internat będzie nieczynny.
Wychowawcy będą pełnić dyżury w godz. od 9:00 – 13:00 w nw. dniach:
20.12. 2021 – 22.12.2021 r.
03.01.2022 – 05.01.2022 r.
Kierownik Internatu

15.10. ZAMKNIĘTY INTERNAT

W związku z Dniem Edukacji 15.10 (piątek) INTERNAT BĘDZIE ZAMKNIĘTY
Proszę wyjechać 14.10 (czwartek) do godz.19.

Kierownik Internatu 

mgr inż. Danuta Chęcińska 

ZEBRANIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

PRZYPOMINAM, ŻE 17.09.br (piątek) o godz. 18:30 W INTERNACIE –  SALA TV (I piętro) ,  ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW  PRAWNYCH WYCHOWANEK I WYCHOWANKÓW Z KIEROWNIK INTERNATU I WYCHOWAWCAMI.                                   OBECNOŚĆ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANEK I WYCHOWANKÓW MIESZKAJĄCYCH PIERWSZY ROK W INTERNACIE OBOWIĄZKOWA

Serdecznie zapraszam

Kierownik Internatu

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSIŁKÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSIŁKÓW
 
1. OD 1 WRZEŚNIA CENY POSIŁKÓW NIE ULEGAJĄ ZMIANIE
 
2. W PIERWSZYCH DNIACH ROKU SZKOLNEGO WYCHOWANKOWIE POBIERAJĄ WSZYSTKIE POSIŁKI NA DANY DZIEŃ. ODPISY TYLKO U PANI KIEROWNIK NA PODSTAWIE AKTUALNEGO PLANU ZAJĘĆ SZKOLNYCH NA ROK 2021/2022 R.
 
3. W ROKU SZKOLNYM ODPISU POSIŁKÓW (np. z powodu pozostania w domu lub wyjazdu z internatu) NALEŻY DOKONAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE U PANI KIEROWNIK ALBO U WYCHOWAWCY W DYŻURCE W GODZ. 8:00 – 14 :00  W PRZYPADKU NAGŁEGO ZWOLNIENIA np. LEKARSKIEGO DO GODZ. 20:00 U WYCHOWAWCY W DYŻURCE.
Numery tel.: PANI KIEROWNIK 61-84-64-421 ;
DYŻURKA 61-84-64-422
 
4. POSIŁKI W DNIU ZGŁOSZENIA
 
DO GODZ. 12:00 MOŻNA ODPISAĆ WSZYSTKIE POSIŁKI NA DNI NASTĘPNE
 
PO GODZ. 12:00 TYLKO OBIAD I KOLACJĘ DNIA NASTĘPNEGO I CAŁOŚĆ WE WSZYSTKIE POZOSTAŁE DNI.
 
Kierownik Internatu

ZAKWATEROWANIE NA ROK SZKOLNY 2021/2020

Na dzień 20.08.2021 informuję, że kwaterowanie w Internacie  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 rozpoczynamy 31 sierpnia br. (wtorek) od godz. 15:00.      O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w tym miejscu.

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

KOC

PRZEŚCIERADŁO

KOŁDRĘ

PODUSZKĘ

POWŁOCZKI

MASECZKI OCHRONNE

RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

UWAGA:

DO INTERNATU PRZYJMOWANI BĘDĄ TYLKO ZDROWI WYCHOWANKOWIE, BEZ OBJAWÓW INFEKCJI ! Wychowanek ma obowiązek poddać się sprawdzeniu temperatury ciała. PRZY KWATEROWANIU PROSIMY O ZACHOWANIE MIĘDZY SOBĄ BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

DO INTERNATU Z WYCHOWANKAMI WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA TOWARZYSZĄCA, PO ZDEZYNFEKOWANIU RĄK, W MASECZCE OCHRONNEJ i PO SPRAWDZENIU TEMPERATURY CIAŁA.

Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu Danuta Chęcińska

WYKWATEROWANIE NA OKRES WAKACJI

Zgodnie z Planem Pracy Internatu na przerwę wakacyjną należy się wykwaterować do godz. 19:00 dnia 25.06 br. Przed opuszczeniem internatu należy:
 • zdać wychowawcy grupy Kartę Obiegową
 • zabrać wszystkie swoje rzeczy z pokoju
 • posprzątać pokój – tapczany, szafy, półki, podłogę, wynieść śmieci
 • zdać wychowawcy dyżurnemu pokój, oddając klucz do pokoju i kartę wejściową do internatu
ŻYCZYMY RADOSNYCH, MIŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI
Kierownik Internatu

INTERNAT W CZASIE MATUR

Informujemy, że w dniach od 3 maja br. (godz. 15:00) do 14 maja br. (godz. 19:00) dla wychowanek i wychowanków maturzystów zapewniamy bezpłatne noclegi bez możliwości skorzystania z wyżywienia. Osoby zainteresowane noclegami są zobowiązane zgłosić ten fakt Pani Kierownik telefonicznie (tel. nr 61 8464 421) podając terminy noclegów.   

Proszę zabrać ze sobą KARTĘ MAGNETYCZNĄ  oraz KLUCZ DO POKOJU.

W czasie zamieszkania w internacie nadal obowiązują zasady zawarte w przepisie  „ORGANIZACJA PRACY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W OKRESIE PANDEMII”

Wyjazd do domu po zakwaterowaniu należy zgłosić wychowawcy dyżurnemu.  

Uwaga: Maturzystki i maturzyści nie zainteresowani noclegami, a będący mieszkańcami internatu muszą rozliczyć się do dnia 30 kwietnia br. z klucza do pokoju, karty magnetycznej i książek wypożyczonych z Punktu Bibliotecznego znajdującego się w internacie                         

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ONLINE

W związku z tym, że od poniedziałku 26 października br. wszystkie zajęcia praktyczne będą się odbywać online, internat do 8 listopada br. będzie zamknięty.

Kierownik Internatu

Danuta Chęcińska

ZAMYKAMY INTERNAT

Dzień dobry.
Przykro mi, ale – jak już zapewne wiecie – od poniedziałku 19.10. Internat będzie zamknięty z uwagi na to, że zajęcia w szkołach będą online.
NIEZBĘDNE RZECZY  będzie można zabrać z internatu w dwóch terminach:
SOBOTA 17.10 . w godzinach 13 – 20.
NIEDZIELA 18.10. w godzinach 13 – 20.
Proszę zachować rygory obowiązujące w czerwonej strefie epidemicznej! Np. zasłaniać usta i nos, założyć rękawiczki jednorazowe, zachować dystans między sobą itd.
Zabierać tylko NIEZBĘDNA RZECZY. Do internatu wejść będą mogli TYLKO WYCHOWANKI I WYCHOWANKOWIE! Przygotować się także na to, że w przypadku dużego natłoku będziemy regulować ilość wchodzących. Przypominam również o zabraniu swojego jedzenia z lodówki (jeśli nie zrobiliście tego przed wyjazdem na weekend 🙁 )
Pozdrawiam
Kierownik Internatu ZSzP

ZAKWATEROWANIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Na dzień 28.08.2020 informuję, że kwaterowanie w Internacie  rozpoczynamy 31 sierpnia br. (poniedziałek) od godz. 15:00. O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco w tym miejscu.

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI
 • MASECZKI OCHRONNE LUB PRZYŁBICĘ
 • RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE
 • ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

UWAGA:

 1. DO INTERNATU PRZYJMOWANI BĘDĄ TYLKO ZDROWI WYCHOWANKOWIE, BEZ OBJAWÓW INFEKCJI ! Wychowanek ma obowiązek poddać się sprawdzeniu temperatury ciała.
 2. PRZY KWATEROWANIU PROSIMY O ZACHOWANIE MIĘDZY SOBĄ BEZPIECZNEJ 2 m ODLEGŁOŚCI
 3. DO INTERNATU Z WYCHOWANKAMI WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA TOWARZYSZĄCA, PO ZDEZYNFEKOWANIU RĄK, W MASECZCE OCHRONNEJ (PRZYŁBICY)
 4. Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego. NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu Danuta Chęcińska

ORGANIZACJA PRACY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH W OKRESIE PANDEMII

Opracowano wewnętrzne procedury postępowania w razie zagrożenia, uwzględniające zalecenia wskazane w wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa i poinformowano o nim wychowanków przed ich przyjazdem. ( Całość procedur zamieszczono na naszej stronie internetowej w zakładce internat – komunikaty). Procedury te zostały także umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz przekazane do wiadomości wychowankom i ich rodzicom podczas kwaterowania.

Zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.                                                                                                      

W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

Szczególną uwagę będziemy zwracać na monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, i powierzchni płaskich, w tym blatów w Sali TV i w aneksach kuchennych.

Przy wejściu do internatu pracownik i wychowanek zobowiązani są zakładać maseczki ochronne, a także zdezynfekować ręce – zapewniono dostępność płynów do dezynfekcji oraz instrukcje ich użycia. Wychowanek ma obowiązek poddać się sprawdzeniu temperatury ciała na polecenie wychowawcy dyżurnego.

Wychowankowie internatu podczas pobytu w internacie mają obowiązek zachować:

 • bezpieczną odległość od innych osób
 • czystość sanitarną w użytkowanych pomieszczeniach
 • często myć ręce ciepłą wodą z mydłem
 • wietrzyć pomieszczenie mieszkalne
 • przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich
 • nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

Wychowankowie zobowiązani są do posiadania indywidualnych środków dezynfekujących ręce i powierzchnie płaskie, do używania ich w pokojach mieszkalnych.

Osoby z zewnątrz mogą wejść do internaty tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą uprawnionego pracownika internatu i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, m.in.:

 • muszą to być osoby zdrowe – na polecenie wychowawcy zobowiązane są podać się sprawdzeniu temperatury ciała
 • zobowiązane są osłaniać usta i nos
 • zakładać rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce
 • przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.

Zapewniamy sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanków. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Internat posiada izolatkę wyposażoną w niezbędne środki higieniczne i środki ochrony osobistej.

W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek będzie natychmiast odizolowany od innych osób i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów oraz umożliwimy skorzystanie z teleporady medycznej.

W przestrzeniach wspólnych należy zachować  podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny:

 • noszenie maseczek ochronnych
 • częste mycie i dezynfekowanie rąk
 • każdorazowo przed skorzystaniem z toalety należy zdezynfekować klamki kabiny i deski klozetowe przy użyciu udostępnionych środków i wg. zamieszczonej przy nich instrukcji
 • dezynfekowanie blatów w aneksach kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach nauki własnej).
 • dezynfekowanie balustrad, włączników/wyłączników światła, zewnętrznych klamek drzwi będzie przeprowadzane kilka razy dziennie przez wyznaczonych pracowników internatu.    

NIE PRZESTRZEGANIE  WYMOGÓW  SANITARNYCH  BĘDZIE  KARANE ZGODNIE  Z  REGULAMINEM  INTERNATU  (Art.19  § 1 – 8)  DO  WYDALENIA  Z  INTERNATU  WŁĄCZNIE.

UWAGA:

Korzystanie ze stołówki objęte jest odrębnym regulaminem umieszczonym w widocznym miejscy przed wejściem do jadalni.

INTERNAT ZSP W CZASIE PANDEMII - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka lub pracownika Internatu Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

 • Do internatu mogą wchodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Internat jest wyposażony w środki ochrony i płyny dezynfekujące do rąk i pomieszczeń oraz wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy i wychowankowie internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub wychowanka będącego na terenie internatu niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się ( za pośrednictwem wychowawcy – osoby niepełnoletnie) telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub wychowanek z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie internatu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach internatu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

Regulamin korzystania ze stołówki przy Zespole Szkół Przyrodniczych prowadzonej przez VIP CATERING

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszystkie osoby spożywające posiłki zakupione na miejscu. Podczas wydawania śniadań i kolacji osoby towarzyszące mają zakaz przebywania na stołówce.
 2. Posiłki są wydawane na miejscu. Mogą być wydane na wynos, ale tylko w pojemnikach jednorazowych zakupionych na miejscu.
 3. Posiłki abonamentowe należy zamawiać u pracownika VIP CATERING na stołówce. Mieszkańcom internatu karta abonamentowa wydawana jest automatycznie z uwzględnieniem całodziennego wyżywienia.
 4. Posiłki abonamentowe są wydawane TYLKO po okazaniu kuponu obiadowego otrzymanego przy składaniu zamówienia.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty abonamentowej istnieje możliwość wyrobienia duplikatu po wniesieniu opłaty w wysokości 30zł. Uzyskanie duplikatu unieważnia pierwotną kartę abonamentową.
 6. Złożenie zamówienia i odebranie karty obiadowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Korzystający ze stołówki wnoszą opłaty indywidualnie lub ich dożywianie jest opłacane przez MOPR, GOPS lub innych sponsorów.
 8. Płatność za posiłki jednorazowe dokonywane są gotówką.

 Płatności za posiłki abonamentowe są dokonywane gotówką na stołówce lub przelewem do 10-go dnia miesiąca za dany miesiąc na konto

  VIP CATERING  61-808 Poznań ul. Św.Marcin 87

Nr konta:

BZ-WBK 07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

 1. Cena abonamentowa dotyczy osób, które wykupią przynajmniej 50% ilości danego posiłku w miesiącu.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania płatności w terminie, zalegający z płatnością otrzymują upomnienie, a fakt ten jest zgłaszany Kierownikowi Internatu i/lub Wychowawcom Klas.
 3. Nieuregulowanie płatności w terminie nie powoduje wstrzymania wydawania posiłków, ale spowoduje naliczanie ustawowych odsetek, a w przypadku mieszkańca internatu rozpocznie się procedura usunięcia z internatu.
 4. W szczególnych przypadkach, spowodowanych np. chorobą, można zgłaszać zwroty posiłków osobiście lub telefonicznie u Kierownika Internatu lub u Wychowawcy, który informuje Pracowników Stołówki o nieobecności drogą mailową. Odpis następuje od dnia następnego po dniu zgłoszenia i może trwać nie krócej niż 2 dni. W każdym przypadku zgłaszania nieobecności, warunkiem uzyskania odpisu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do pracownika VIP CATERING już po powrocie i odnotowanie faktu nieobecności na karcie obiadowej. Odpisu dokonuje się z należności za miesiąc następny. W czerwcu odpis jest zwracany do 10 lipca w takiej samej formie jakiej była płatność za czerwiec – gotówką lub przelewem.
 5. Istnieje możliwość wy prowiantowania posiłków w przypadku np. wycieczki. Fakt taki należy zgłosić na obiedzie minimum dwa dni wcześniej, a prowiant odebrać w umówionym wcześniej terminie.
 6. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 7. Po posiłku naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i stosować się do instrukcji.
 8. Za szkody wyrządzone na stołówce odpowiada sprawca, w przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia odpowiedzialność ponosi uczeń, a straty finansowe pokrywają jego rodzice.
 9. Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.
 10. Wszelkie uwagi i propozycje do menu można zgłaszać do Pracowników Stołówki, Kierownika Internatu i Wychowawców.
 11. W wyjątkowych sytuacjach (np. stan epidemii) należy stosować się do obowiązujących aktualnie wytycznych i przepisów udostępnianych w formie komunikatów i ogłoszeń.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2020r.