Internat

Kontakt

Internat Zespołu Szkół Przyrodniczych

Kierownik Internatu

mgr inż Danuta Chęcińska

tel. 61-8464-421

Telefony do wychowawców:
dyżurka – 61-8464-422 ;    parter – 61-8464-424 ; I piętro – 61-8464-491
e-mail: internat@up.poznan.pl