Internat

STOŁÓWKA – ODPISY POSIŁKÓW I REGULAMIN KRZYSTANIA

Od nowego roku szkolnego 2022/23  odpisu posiłków z powodu nieobecności w internacie (np. pozostania w domu lub wyjazdu z internatu) należy dokonać WYŁĄCZNIE  POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI na adres mailowy stolowka.internatzsp@gmail.com  W wiadomości należy podać imię i nazwisko mieszkańca, daty których dotyczy odpis i jakie posiłki np.  Jan Kowalski – 6.o9. – obiad i kolację , 07.09 wszystkie posiłki

W dniu wysyłania wiadomości

 • DO GODZ. 12:00 MOŻNA ODPISAĆ WSZYSTKIE POSIŁKI NA DNI NASTĘPNE
 • PO GODZ. 12:00 TYLKO OBIAD I KOLACJĘ DNIA NASTĘPNEGO I WSZYSTKIE POSIŁKI NA DNI NASTĘPNE

Regulamin korzystania ze stołówki przy Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu prowadzonej przez VIPCATERING

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszystkie osoby spożywające posiłki zakupione na miejscu, osoby towarzyszące mają zakaz przebywania na stołówce.
 2. Śniadania i kolacje są w formie bufetu i mogą byś spożywane tylko na miejscu, podczas śniadania dopuszcza się możliwość uszykowania sobie i zabranie kanapki do szkoły, podczas kolacji jest zakaz wynoszenia jedzenia.
 3. Obiady wydawane są na miejscu lub na wynos, ale tylko w pojemnikach jednorazowych dodatkowo płatnych.
 4. Posiłki abonamentowe należy zamawiać u pracownika VIPCATERING na stołówce, mieszkańcy Internatu zapisywani są automatycznie z uwzględnieniem całodziennego wyżywienia.
 5. Posiłki abonamentowe są wydawane TYLKO po okazaniu kuponu obiadowego otrzymanego przy składaniu zamówienia. Wyrobienie duplikatu to koszt 30zł.
 6. Złożenie zamówienia i odebranie karty obiadowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 7. Korzystający ze stołówki wnoszą opłaty indywidualnie lub ich dożywianie jest opłacane przez MOPR, GOPS lub innych sponsorów.
 8. Płatność za posiłki jednorazowe dokonywane są gotówką lub kartą; płatności za posiłki abonamentowe są dokonywane gotówką lub kartą na stołówce, albo przelewem w terminie wskazanym na karcie abonamentowej za dany miesiąc na konto VIPCATERING 61-288 Poznań oś.Czecha 59 Nr konta BZ-WBK 07 1090 1362 0000 0001 0957 9113
 9. Cena abonamentowa dotyczy osób, które wykupią przynajmniej 50% ilości danego posiłku w miesiącu.
 10. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania płatności w terminie, zalegający z płatnością otrzymują upomnienie, a fakt ten jest zgłaszany Kierownikowi Internatu i/lub Wychowawcom Klas.
 11. Nieuregulowanie płatności w terminie nie powoduje wstrzymania wydawania posiłków, ale uniemożliwi zamówienie posiłków na kolejny miesiąc i spowoduje, że rozpocznie się naliczanie ustawowych odsetek.
 12. W szczególnych przypadkach, spowodowanych np. chorobą można zgłaszać zwroty posiłków według procedury ustalonej we wrześniu z Kierownikiem Internatu (patrz ODPISY POSIŁKÓW).Warunkiem  uzyskania odpisu jest zgłoszenie się osoby zainteresowanej do pracownika VIPCATERING już po powrocie i odnotowanie faktu nieobecności na karcie obiadowej. Odpisu dokonuje się z należności za miesiąc następny. W czerwcu odpis jest zwracany  do 10 lipca w takiej samej formie jakiej była płatność za czerwiec – gotówką lub przelewem.
 13. Istnieje możliwość wyprowiantowania obiadu w przypadku np. wycieczki; fakt taki należy zgłosić minimum dzień wcześniej, a prowiant odebrać podczas wydawania śniadań.
 14. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 15. Po posiłku naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce i stosować się do instrukcji.
 16. Za szkody wyrządzone na stołówce odpowiada sprawca, w przypadku gdy jest to osoba niepełnoletnia odpowiedzialność ponosi uczeń, a finansowo jego rodzice.
 17. Obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń ze stołówki.
 18. Wszelkie uwagi i propozycje do menu można zgłaszać do Szefa Stołówki
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1-09-2023r.

OPRACOWAŁ: Jarosław Śpiewak                   ZATWIERDZILI: Janusz Kaczmarek                                                                                                                     Urszula Kaczmarek