Internat

OPŁATY – Aktualizacja 01.09.2024

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania  opłata wynosi:

400,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
520,00 zł – dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej,
800,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

2. Za pozostałe miesiące –  opłata za zakwaterowanie wynosi:

200,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
260,00 zł – dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,
400,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.

4. Należność ZA ZAKWATEROWANIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
ul. Golęcińska 9
60 – 626 Poznań

SANTANDER BANK POLSKA ODDZIAŁ w POZNANIU
86 1090 1362 0000 0001 2416 6879

z dopiskiem:
– tytuł opłaty : zakwaterowanie
– za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
– nazwisko i imię wychowanka

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE 

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka…

…w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek – piątek ) – 6:50 – 9:00
obiad ( poniedziałek – czwartek ) – 13:00 – 16:30
kolacja ( poniedziałek – czwartek ) – 18:30 – 19:45

Ceny posiłków od września 2024 w trakcie negocjacji 

Abonament:                                                                                                              śniadanie –
obiad –
kolacja –

Bez abonamentu:                                                                                                      śniadanie –
obiad –
kolacja –

Cena abonamentowa obowiązuje przy wykupieniu min.50% danego posiłku. Posiłki abonamentowe wydawane są wyłącznie po okazaniu „kartki żywnościowej” otrzymanej przy składaniu zamówienia.                        Po kartki żywnościowe należy się zgłosić W STOŁÓWCE W OKIENKU WYDAWKI.

Płatności za posiłki abonamentowe można dokonywać gotówką lub kartą w stołówce, oraz  przelewem do 10 każdego m-ca  na konto:

VIP CATERING  Poznań os. Czecha 59                                                                             07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

Tytułem:. Nazwisko i imię, nr karty abonament. o miesiąc za który dokonywana jest płatność.