Internat

OPŁATY – Aktualizacja 01.09.22

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania (wrzesień 2022) opłata wynosi:

260,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
320,00 zł – dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej,
640,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

2. Za pozostałe miesiące – od 1 października 2022 – opłata za zakwaterowanie wynosi:

140,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
200,00 zł – dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,
350,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.

4. Należność ZA ZAKWATEROWANIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
ul. Golęcińska 9
60 – 626 Poznań

SANTANDER BANK POLSKA ODDZIAŁ w POZNANIU
86 1090 1362 0000 0001 2416 6879

z dopiskiem:
– tytuł opłaty : zakwaterowanie
– za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
– nazwisko i imię wychowanka

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ( od WRZEŚNIA 2020 r. )

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka…

…w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek – piątek ) – 6:20 – 8:30
obiad ( poniedziałek – czwartek ) – 13:00 – 16:30;
kolacja ( poniedziałek – czwartek ) – 18:30 – 19:30

Ceny posiłków:

Abonament:

śniadanie –11,00 zł
obiad – 16,00 zł (zupa, drugie danie, napój)
kolacja – 11,00 zł

Bez abonamentu:

śniadanie – 14,00 zł
obiad:  zupa 6 zł; – drugie  danie 16,00 zł
kolacja – 14,00 zł

Posiłki abonamentowe wydawane są wyłącznie po okazaniu „kartki żywnościowej” otrzymanej przy składaniu zamówienia.

Po kartki żywnościowe należy się zgłosić W STOŁÓWCE W OKIENKU WYDAWKI.

Należność ZA WYŻYWIENIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca w stołówce lub przelewem na konto:

VIP CATERING  61-808 Poznań ul. Św. Marcin 87

Nr konta BZ-WBK 07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

W tytule pisać np.: 12 Nowak Jan wrzesień
(gdzie 12 nr z karty abonamentowej, nazwisko, imię, miesiąc za który dokonywana jest płatność)