Internat

OPŁATY – Aktualizacja 01.09.23

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania (wrzesień 2023) opłata wynosi:

360,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
480,00 zł – dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej,
780,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

2. Za pozostałe miesiące – od 1 października 2023 – opłata za zakwaterowanie wynosi:

180,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
240,00 zł – dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,
390,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.

4. Należność ZA ZAKWATEROWANIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
ul. Golęcińska 9
60 – 626 Poznań

SANTANDER BANK POLSKA ODDZIAŁ w POZNANIU
86 1090 1362 0000 0001 2416 6879

z dopiskiem:
– tytuł opłaty : zakwaterowanie
– za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
– nazwisko i imię wychowanka

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ( od WRZEŚNIA 2020 r. )

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka…

…w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek – piątek ) – 6:20 – 8:30
obiad ( poniedziałek – czwartek ) – 13:00 – 16:30
kolacja ( poniedziałek – czwartek ) – 18:30 – 19:45

Ceny posiłków:

Abonament:                                                                                                               śniadanie –12,00 zł
obiad – 19,00 zł (zupa, drugie danie, napój)
kolacja – 12,00 zł

Bez abonamentu:                                                                                                       śniadanie – 16,00 zł
obiad:  zupa 7 zł; – drugie  danie 19,00 zł
kolacja – 16,00 zł

Cena abonamentowa obowiązuje przy wykupieniu min.50% danego posiłku. Posiłki abonamentowe wydawane są wyłącznie po okazaniu „kartki żywnościowej” otrzymanej przy składaniu zamówienia.                                         Po kartki żywnościowe należy się zgłosić W STOŁÓWCE W OKIENKU WYDAWKI.

Płatności za posiłki abonamentowe można dokonywać gotówką lub kartą w stołówce, oraz  przelewem do 10 każdego m-ca  na konto:

VIP CATERING  Poznań os. Czecha 59                                                                             07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

Tytułem:. Nazwisko i imię, nr karty abonament. o miesiąc za który dokonywana jest płatność.