Internat

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA WYCHOWANKA