Internat

O nas

Nasz Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, stąd większą część wychowanków stanowią jego uczniowie. W przypadku wolnych miejsc przyjmujemy do swojego grona również uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych,  a w przyszłości ponadpodstawowych m. Poznania.

Opiekę nad młodzieżą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna:

  • Grupa  A- I i C – mgr Beata Linette

  • Grupa A-II – mgr inż. Mariusz Piasecki

  • Grupa B – lic. Łukasz Dubielski

  • mgr inż. Bogdan Grabowski – grupa D

Kadra nasza nie tylko otacza wychowanków troskliwą, całodobową opieką ale wspiera ich, inspiruje i kieruje samodzielną działalnością grupy. Umożliwiają rozwijanie zainteresowań, wspierają oraz udzielają pomocy w wielu aspektach życia. Nasi wychowankowie mają okazję do uczestniczenia w wielu ciekawych zajęciach, warsztatach  i uroczystościach. Mają również możliwość poznawać ciekawych ludzi zapraszanych na spotkania do Internatu oraz nawiązywać przyjaźnie, które trwają nieraz wiele lat.

Zapraszam do nas.

  mgr inż. Danuta Chęcińska – Kierownik Internatu