Internat

Komunikaty

ZMIANA GODZINY ZEBRANIA z RODZICAMI

Z UWAGI NA SPRAWY ORGANIZACJE W SZKOLE, ZEBRANIE Z RODZICAMI W INTERNACIE ODBĘDZIE SIĘ OKOŁO  godz. 18:30

UWAGA PILNE!

UWAGA PILNE!

W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘTYM PRZEJAZDEM KOLEJOWYM NA ul. Golęcińskiej (OD PIĄTKU GODZ.18:00 ej do PONIEDZIAŁKU GODZIN POPOŁUDNIOWYCH) PRZYJEŻDŻAJĄC DO INTERNATU NALEŻY WYSIĄŚĆ NA PRZYSTANKU WOJSKA POLSKIEGO I UDAĆ SIĘ W STRONĘ PRZEJAZDU. PO INTERWENCJI PANI KIEROWNIK DOZWOLONE JEST PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEJAZD tzw. CIĄGIEM CHODNIKOWYM, ALE TYLKO ZA ZGODĄ I POD NADZOREM EKIPY PRACUJĄCEJ.

ZEBRANIE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI

DNIA 20.09.br o godz. 18:30 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE KIEROWNIK INTERNATU I KADRY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI    I OPIEKUNAMI PRAWNYMI NASZYCH NOWYCH WYCHOWANKÓW.

Z UWAGI NA WAŻNOŚĆ ZAGADNIEŃ OBECNOŚĆ RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO JEST OBOWIĄZKOWA

Kierownik Internatu

Danuta Chęcińska

 

ZMIANA CEN POSIŁKÓW

Od 1 września 2019 r. ulegają zmianie ceny posiłków. SZCZEGÓŁY : otwórz OPŁATY

Opłaty

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kwaterowanie w internacie  rozpoczynamy 1 września br. (niedziela) od godz. 15:00

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI

UWAGA: Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu
Danuta Chęcińska

ZMIANA ODPŁATNOŚCI

UWAGA! OD 1 WRZEŚNIA 2018 – ZMIANA OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE

( Patrz zakładka – Odpłatności za internat )

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZGODNIE Z DECYZJĄ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH MIESZKAŃCY INTERNATU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYKUPIENIA W STOŁÓWCE WSZYSTKICH POSIŁKÓW (ŚNIADANIA – OBIADY – KOLACJE )

KIEROWNIK INTERNATU

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI

UWAGA: Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu
Danuta Chęcińska

ZASADY PRZYJAZDU I WYJAZDU Z INTERNATU

Decyzją Rady Wychowawczej z dnia 13 listopada 2015 r. zostały wprowadzone nowe zasady wyjazdu i powrotu wychowanków:

 • na późniejszy powrót do internatu ( teatr, wycieczka lub inna okoliczność ), wychowanek zobowiązany jest przestawić pisemną zgodę rodziców dostarczoną przez rodzica osobiście lub potwierdzoną telefonicznie z uwagą, że rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za wychowanka do momentu jego powrotu
 • wyjazd wychowanka do domu w „środku tygodnia” zajęć lekcyjnych musi być potwierdzony telefonicznie przez rodzica bądź opiekuna, co zostanie odpowiednio odnotowane w zeszycie raportów
 • po powrocie do internatu z weekendu wychowanek ma obowiązek zgłosić swój powrót wychowawcy dyżurnemu. Do momentu zgłoszenia tego faktu pełną odpowiedzialność za wychowanka ponoszą rodzice lub opiekunowie.