Internat

Komunikaty

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Kwaterowanie w internacie  rozpoczynamy 1 września br. (niedziela) od godz. 15:00

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI

UWAGA: Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu
Danuta Chęcińska

ZMIANA ODPŁATNOŚCI

UWAGA! OD 1 WRZEŚNIA 2018 – ZMIANA OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE

( Patrz zakładka – Odpłatności za internat )

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZGODNIE Z DECYZJĄ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH MIESZKAŃCY INTERNATU ZOBOWIĄZANI SĄ DO WYKUPIENIA W STOŁÓWCE WSZYSTKICH POSIŁKÓW (ŚNIADANIA – OBIADY – KOLACJE )

KIEROWNIK INTERNATU

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

WYCHOWANKOWIE PRZYWOŻĄ ZE SOBĄ:

 • KOC
 • PRZEŚCIERADŁO
 • KOŁDRĘ
 • PODUSZKĘ
 • POWŁOCZKI

UWAGA: Przy kwaterowaniu niepełnoletnich niezbędna jest obecność jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego.

NOWO PRZYJĘTYCH WYCHOWANKÓW PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 10 ZŁ NA WYKUP KARTY MAGNETYCZNEJ DO DRZWI WEJŚCIOWYCH.

Kierownik Internatu
Danuta Chęcińska

ZASADY PRZYJAZDU I WYJAZDU Z INTERNATU

Decyzją Rady Wychowawczej z dnia 13 listopada 2015 r. zostały wprowadzone nowe zasady wyjazdu i powrotu wychowanków:

 • na późniejszy powrót do internatu ( teatr, wycieczka lub inna okoliczność ), wychowanek zobowiązany jest przestawić pisemną zgodę rodziców dostarczoną przez rodzica osobiście lub potwierdzoną telefonicznie z uwagą, że rodzic lub opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za wychowanka do momentu jego powrotu
 • wyjazd wychowanka do domu w „środku tygodnia” zajęć lekcyjnych musi być potwierdzony telefonicznie przez rodzica bądź opiekuna, co zostanie odpowiednio odnotowane w zeszycie raportów
 • po powrocie do internatu z weekendu wychowanek ma obowiązek zgłosić swój powrót wychowawcy dyżurnemu. Do momentu zgłoszenia tego faktu pełną odpowiedzialność za wychowanka ponoszą rodzice lub opiekunowie.