Internat

Opłaty

I. AKTUALNE OPŁATY ZA ZAKWATEROWANIE

1. Za pierwszy miesiąc zakwaterowania opłata wynosi:

260,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
320,00 zł – dla wychowanka innej szkoły ponadgimnazjalnej i policealnej,
640,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

2. Za pozostałe miesiące opłata za zakwaterowanie wynosi:

130,00 zł – dla wychowanka naszej szkoły,
160,00 zł – dla wychowanka szkoły innej ponadgimnazjalnej i policealnej,
320,00 zł – dla słuchaczy Wyższej Uczelni i uczniów szkół policealnych mieszkających na parterze

3. Za ostatni miesiąc zakwaterowania wszyscy ww. wychowankowie, zwolnieni są z opłaty za zakwaterowanie.

4. Należność ZA ZAKWATEROWANIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
ul. Golęcińska 9
60 – 626 Poznań

SANTANDER BANK POLSKA ODDZIAŁ w POZNANIU
86 1090 1362 0000 0001 2416 6879

z dopiskiem:
– tytuł opłaty : zakwaterowanie
– za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
– nazwisko i imię wychowanka

II. OPŁATY ZA WYŻYWIENIE ( od WRZEŚNIA 2017 r. )

Na terenie Szkoły funkcjonuje stołówka…

…w której posiłki wydawane są w nw. godzinach:

śniadanie ( wtorek – piątek ) – 6:20 – 9:00
obiad ( poniedziałek – czwartek ) – 13:00 – 16:30;
kolacja ( poniedziałek – czwartek ) – 18:30 – 19:45

Ceny posiłków:

Abonament:

śniadanie – 8,00 zł
obiad – 10,00 zł
kolacja – 8,00 zł

Bez abonamentu:

śniadanie – 10,00 zł
obiad – zupa 2,00 zł; – II danie 12,00 zł
kolacja – 10,00 zł

Po kartki żywnościowe należy się zgłosić W STOŁÓWCE W OKIENKU WYDAWKI.

Należność ZA WYŻYWIENIE należy wpłacać w terminie do 10 każdego m-ca przelewem na konto:

VIP Catering
61 – 808 Poznań
ul. Święty Marcin 87

SANTANDER BANK POLSKA o/Pń
07 1090 1362 0000 0001 0957 9113

z dopiskiem:
– tytuł opłaty ( wyżywienie ) – za jaki miesiąc wnoszona jest opłata
– nazwisko i imię wychowanka