WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

KONFERENCJA podsumowująca praktyki zawodowe we Francji w latach 2016 – 2018

W czwartek 24 maja 2018 odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca 4 praktyki zawodowe naszych uczniów we Francji w latach 2016 – 2018. W sumie wyjechało 41 uczniów Technikum Weterynarii i 39 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Celem konferencji była prezentacja praktyk, aby odpowiedzieć sobie na pytanie będące tematem naszego projektu, a mianowicie czy Europejskie Kontakty są rzeczywiście szansą na wprowadzenie  innowacji zawodowych w rolnictwie ? Na konferencje przybyli: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Cezary Mądrzak , Pełnomocnik Rektora prof. dr hab. Hubert Waligóra, Minister Rolnictwa i Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, Poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler, Kurator Oświaty Zbigniew Talaga. Urząd Miasta Poznania reprezentowała Pani Anita Kamińska, Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz firmę KUHN reprezentował Pan Ireneusz Dobrowolski, firmę AgroMarket Jaryszki reprezentowali Ewa i Jan Skrzypczakowie, firmę CLAAS Polska reprezentowała dr Barbara Raba, Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Zbigniew Stajkowski i Kornel Pabiszczak, Instytut Inżynierii Biosystemów reprezentował dr hab. Karol Durczak, Rolniczo Sadowiczne Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda reprezentował dyrektor Filip Mazur. Obecny był również konsultant Programu Erasmus Plus Pan Waldemar Kryjewski. Na konferencji referaty wygłosili dyr Andrzej Kabaciński, Andrzej Karbowiak, dr hab. Sławomir Nowicki, Zdzisław Grygiel, Katarzyna Szczepańska i Waldemar Kryjewski. Po przerwie kawowej swoimi refleksjami na temat praktyk we Francji podzielili się uczniowie: Katarzyna Węglewska, Oskar Filipowicz, Krzysztof Kaczmarek, Ola Rezulak, Ola Szczęsna, Julia Hawryluk, Natalia Ciecierska oraz Mateusz Łuczak. Całość podsumował koordynator projektu i organizator konferencji wicedyrektor Jacek Michalski. W dyskusji głos zabrali: Zbigniew Ajchler, Zbigniew Stajkowski, Karol Durczak i prof. dr hab. Hubert Waligóra.

Na zakończenie Dyrektor Andrzej Kabaciński wręczył uczestnikom praktyk Europassy i zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia, a następnie na obiad. Konferencja potwierdziła, że Europejskie Kontakty są na pewno szansą na wprowadzenie innowacji zawodowych w rolnictwie. Jedna rzecz po tych praktykach jest pewna, nasi uczniowie zobaczyli i nauczyli się bardzo dużo i dzięki temu zrobili krok do przodu w swoim rozwoju. I będzie to na pewno ich szansą w przyszłości. Zostawili we Francji bardzo dobre wrażenie czego dowodem jest fakt, że francuzi już teraz zaproponowali im konkretne miejsca pracy.

 

                                                                                                                     JM ( zdjęcia w galerii i na facebooku )

FOTORELACJA