Bez kategorii

Udostępnij na facebooku

KONKURS WIEDZY O BHP W ROLNICTWIE

            Już kolejny raz odbył się Konkurs Wiedzy o BHP w Rolnictwie pod auspicjami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy. W tym roku 17 listopada do zawodów stanęli uczniowie klas IV i III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz klasy II Technikum Agrobiznesu. Łącznie do części testowej, która polegała na rozwiązaniu 40 zadań testowych przystąpiło 56 uczestników.

            Jednak w tym roku Konkurs rozpoczął się nietypowo, bo od prelekcji Pani Nadkomisarz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na temat procederu handlu ludźmi i wynikającymi z  tego zagrożeniami dla młodzieży.

O godzinie 9.00 rozpoczął się właściwy Konkurs. I część polegała na rozwiązaniu testu, składającego się z 40 zadań

 Po tej części Komisja Konkursowa wyłoniła 5 finalistów z największą ilością punktów.

            Część druga to zadanie praktyczne, które polegało na wychwyceniu niezgodności z przepisami BHP i kodeksu drogowego zestawu ciągnik i prasa zbierająca Z-224.

            W ostatnim etapie konkursu, który odbył się w sali kinowej, finaliści musieli odpowiedzieć na 3 pytania, które przygotowała Państwowa Inspekcja pracy. Po zaciętej walce wyłoniono laureatów.

1 miejsce – Dominik Drega IV TMRiA – 70pkt

2 miejsce – Marcin Janiak IV TMRiA – 62pkt

3 miejsce – Aleksander Lehmann IV TMRiA – 59pkt

4 miejsce – Michał Urbański   III TMRiA4

5 miejsce – Hubert Lota ZSZ III TMRiA4

            W tym roku padł rekord punktów uzyskanych w teście. Dominik Drega zdobył 38 punktów na 40 możliwych do zdobycia.

            Wszyscy laureaci otrzymali cenne nagrody od KRUS, PIP,  oraz partnerów Szkoły: firmy KUHN Maszyny Rolnicze i Agromarket Jaryszki.

Konkurs podsumował p. dyrektor Jacek Michalski, który podkreślił wyraźnie potrzebę  znajomości przepisów bhp i p.poż. oraz konieczność ich stosowania w życiu i pracy zawodowej.

            P. Dyrektor Jacek Michalski w imieniu firmy KUHN Maszyny Rolnicze wręczył 6 nagród najlepszym uczniom w eliminacjach szkolnych OWiUR w pionie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Karol Wesołowski

Fotorelacja