Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Egzaminy

Deklaracja KKZ

Rolnik – symbol cyfrowy zawodu 613003, kwalifikacja ROL-04 : prowadzenie produkcji rolniczej.

Technik Weterynarii – symbol cyfrowy zawodu 324002, kwalifikacje ROL-11 : prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt i ROL-12 : wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej  –  symbol cyfrowy zawodu 311930, kwalifikacje ELE – 10 :  montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  i  ELE -11 : eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

EGZAMINY I PRAKTYKI 2023/2024 – HARMONOGRAM – POBIERZ