Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kierunki

Rolnik – symbol cyfrowy zawodu: 613003 czytaj więcej

Technik Weterynarii – symbol cyfrowy zawodu: 324002 czytaj więcej

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej –  symbol cyfrowy zawodu: 311930 czytaj więcej