Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kierunki

Rolnik – symbol cyfrowy zawodu: 613003

Technik Weterynarii – symbol cyfrowy zawodu: 324002

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej –  symbol cyfrowy zawodu: 311930