Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Rekrutacja

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

ROLNIK (symbol cyfrowy zawodu 613003)

TECHNIK WETERYNARII (symbol cyfrowy zawodu 324002)

Zapisy na pierwszy semestr przyjmujemy od 12.2022

Zajęcia rozpoczynają się od 01.2023

Serdecznie zapraszamy !

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz i podanie na Kurs (POBIERZ → Podanie i kwestionariusz
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w sekretariacie szkoły)
Pobierz kwestionariusz i podanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie.