Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Rekrutacja

Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK, symbol cyfrowy zawodu: 613003

Zapisy na pierwszy semestr przyjmujemy od 26.11.2021 do 15.01.2022

Pierwszy zjazd od 15 – 16.01.2022 godzina 9.00

Serdecznie zapraszamy !

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz i podanie na Kurs (POBIERZ → Podanie i kwestionariusz
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w sekretariacie szkoły)
Pobierz kwestionariusz i podanie rekrutacyjne na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie.