Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Rekrutacja

Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 2021

Zapisy na pierwszy semestr przyjmujemy od 1.10.2020 do 8.01.2021

Pierwszy zjazd przewidujemy od 8 – 10.01.2021

Serdecznie zapraszamy !

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz i podanie na Kurs (POBIERZ →  Kwestionariusz i podanie)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w sekretariacie szkoły)

Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie.