Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Samorząd słuchaczy

Starosta ROLNIK 2022 – Maria Mikołajczak

Starosta TECHNIK WETERYNARII 2022 – Joanna Stopa