WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

LEKCJA CHEMII

Klasy 2Twa i 2Twb na Uniwersytecie Przyrodniczym

W czwartek 27 lutego 2020r. kolejne klasy z Technikum Środowiska – klasa 2Twa i 2Twb, miały możliwość wzięcia udziału w lekcji akademickiej w Katedrze Chemii Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie po zapoznaniu przez wykładowców z wykonywaniem doświadczeń, samodzielnie przeprowadzali miareczkowanie zasady kwasem, dzięki czemu mogli obliczyć jaką objętość zasady otrzymali na początku zajęć laboratoryjnych, a następnie przeliczyć to na masę analizowanej próbki. mz