O szkole

Pedagog Szkolny

Pedagog Szkolny

Gabinet Pedagoga

Godziny Pracy - Kontakt

Godziny Pracy – Gabinet Pedagoga I piętro pok. nr 70:

MAGDALENA KUBIAK

Poniedziałek      8.30 – 15.30

Wtorek                8.30 – 15.30

Środa                   10.30 – 17.00

Czwartek             8.30 – 14.00

Piątek                   9.00 – 13.00

Dyżur dla rodziców / prawnych opiekunów:

środa  16.00-17.00

 

EWA ODRZYWOLSKA

Środa                   8.00 – 12.00

Czwartek             14.00 – 18.00

Piątek                   9.00 – 12.00

Dyżur dla rodziców / prawnych opiekunów:

czwartek  17.00-18.00

Pomoc Socjalna

Stypendia, szkolne, zasiłki, stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyprawka szkolna świadczenia dla ucznia Stypendia pomostowe dla maturzystów www.stypendia-pomostowe.pl Stypendia dla maturzystów na cały okres studiów aplikacja Stypendia na realizację pasji www.pasjopolis.pl Informacje o stypendiach mojestypendium.pl Informator ze strony Kuratorium Oświaty informator Pedagog szkolny udziela informacji zainteresowanym dotyczących wsparcia materialnego i socjalnego wszystkim uczniom i rodzicom z Zespołu Szkół Przyrodniczych.

Opinie - Orzeczenia z Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej

Każdy uczeń, który posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proszony jest o dostarczenie jej do sekretariatu szkolnego. Opinia winna być dostarczona w oryginale, kserokopie i fotokopie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy administracyjne.