O szkole

Pedagog Szkolny

Pedagog Szkolny


mgr Bogusław Kwiatkowski
pedagog szkolny

Szanowni Uczniowie oraz Rodzice – Prawni Opiekunowie,
jestem pedagogiem, socjoterapeutą, nauczycielem. Ukończyłem wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdobywając tytuł magistra pedagogiki. Od wielu lat zajmuję się zawodowo procesem wsparcia jako pedagog na wszystkich etapach edukacyjnych. Z moich usług korzystali i korzystają uczniowie, studenci i osoby dorosłe, także spoza systemowego szkolnictwa. Zapraszam do mojego gabinetu wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać, poszukać wspólnie rozwiązań różnych problemów, podzielić się swoimi osiągnięciami i innymi sprawami istotnymi w życiu.

 

Pomoc psychopedagogiczna i terapeutyczna.

Pedagog szkolny w ramach swoich kompetencji i kwalifikacji udziela porad i wsparcia uczniom, rodzicom, prawnym opiekunom,  nauczycielom,  na prośbę zainteresowanych. Mój gabinet jest otwarty dla każdego kto chciałby porozmawiać w różnych sytuacjach życiowych, szkolnych,rodzinnych, zawodowych i innych.

Udzielam wsparcia w zakresie :

  • Trudności szkolnych
  • Trudności wychowawczych
  • Trudności emocjonalnych
  • Mediacji w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych
  • Problemów samorealizacji
  • Doradztwa edukacyjno – zawodowego
  • Inne sprawy, problemy, trudności – zgłoś się a na pewno coś wspólnie zrobimy

Godziny Pracy - Kontakt

Godziny Pracy – Gabinet Pedagoga I piętro pok. nr 70:

Poniedziałek      9.15 – 14.30
Wtorek                9.15 – 14.30
Środa                   9.15 – 14.30
Czwartek             9.15 – 14.30
Piątek                   9.15 – 14.30

Dyżur dla rodziców / prawnych opiekunów:
Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie za pomocą poczty w dzienniku Librus.

Kontakt:

E-mail: pedagogtechnikum@gmail.com
Tel.: 61 84 64 486

Pomoc Socjalna

Stypendia, szkolne, zasiłki, stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wyprawka szkolna świadczenia dla ucznia
Stypendia pomostowe dla maturzystów www.stypendia-pomostowe.pl
Stypendia dla maturzystów na cały okres studiów aplikacja
Stypendia na realizację pasji www.pasjopolis.pl
Informacje o stypendiach mojestypendium.pl
Informator ze strony Kuratorium Oświaty informator

Pedagog szkolny udziela informacji zainteresowanym dotyczących wsparcia materialnego i socjalnego wszystkim uczniom i rodzicom z Zespołu Szkół Przyrodniczych.

Opinie - Orzeczenia z Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej

Każdy uczeń, który posiada opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej proszony jest o dostarczenie jej do gabinetu pedagoga szkolnego. Opinia winna być dostarczona w oryginale, kserokopie i fotokopie nie będą przyjmowane ze względu na przepisy administracyjne.