O szkole

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Agnieszka Naskręciak (klasa III Twa)

Zastępca: Justyna Gaik (klasa II Twb)
Skarbnik: Sebastian Zimicz (klasa IV Twac)
Sekretarz: Lucyna Szymczak- Majchrzak (klasa IV Twb)

Skład Rady Rodziców w Roku Szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Karol Pepliński (kl. 3 Tm5)

Zastępca: Hanna Kapica (kl. 3 to4)
Skarbnik: Arleta Gerber (kl. 3 Ta4)
Sekretarz: Lucyna Szymczak- Majchrzak (kl. 2 wb)

Spotkania rady rodziców

Spotkania RR są zwoływane podczas wywiadówek

Składka

Zapraszamy do współpracy i wpłat, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować zamierzenia na korzyść wszystkich uczniów naszej szkoły!!!

SKŁADKA 100 ZŁOTYCH NA ROK SZKOLNY !!!!!

KONTO BANKOWE DO WPŁAT 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Przyrodniczych
Technikum Środowiska w Poznaniu
62 1090 2590 0000 0001 3754 2941
Tytułem: Imię nazwisko ucznia klasa

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY POPRZEZ WPŁATY WSPARLI STARANIA O DOBRO NASZEJ MŁODZIEŻY, POZOSTAŁYCH ZACHĘCAMY DO SOLIDARNEGO WSPÓŁUDZIAŁU.

To właśnie Państwa wpłaty pomagają organizować dla młodzieży różnego rodzaju przedsięwzięcia:

  • Rajd integracyjny i warsztaty,
  • Konkurs Bożonarodzeniowy,
  • Wiosnę Muzyczną,
  • Majówkę,
  • Dzień Sportu Szkolnego,
  • Spektakle profilaktyczne,
  • Konkursy tematyczne,
  • Zawody sportowe w szkole i internacie szkolnym, i wiele innych przedsięwzięć.

Wszystkie pieniądze w 100% wracają do uczniów.

Zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach, każdorazowo po wywiadówce i konsultacjach w sali nr 37 na parterze.
Rada Rodziców  podjęła decyzję o utworzeniu funduszu remontowego na rzecz szkoły, każdy rodzic zobowiązany został do wpłaty 5 zł.