O szkole

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Adam Pietrzak III To4
Wiceprzewodniczący: Daniel Stam III Twa5
Skarbnik:
Sekretarz:
Opiekun SU: mgr Monika Mączka