O szkole

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Tymoteusz Radziewicz III TOZE
Wiceprzewodniczący: Julianna Kaminiarz II TM
Skarbnik: Jagoda Szejner I Tm
Sekretarz: Jagoda Szejner I Tm
Opiekun SU: mgr Adam Pawłowski