Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Praktyki Zawodowe

Załączniki:

DZIENNICZEK (SPRAWOZDANIE) Z PRAKTYK

proponowane miejsce odbywania praktyki
– ROLNIK

proponowane miejsce odbywania praktyki
– TECHNIK WETERYNARII
            

Planowane zadania na praktykę zawodową