Komunikaty

Udostępnij na facebooku

PROWADZENIE DOKUMENTACJI , EGZAMINY POPRAWKOWE

Dzień dobry,
Przypominam wychowawcom klas o terminowym prowadzeniu dokumentacji swoich wychowanków w dzienniku elektronicznym oraz o dopilnowaniu przystąpienia zainteresowanych uczniów do egzaminów poprawkowych zgodnie z ustalonym porządkiem ( jest na stronie internetowej).

Pozdrawiam – Jacek Michalski