Komunikaty

Udostępnij na facebooku

REKRUTACJA

KOMISJA REKRUTACYJNA

  • przyjmuje dokumenty: kopie świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminów    
            21.06.2019 (piątek) w godzinach 9:00 – 15:00
            24.06.2019 (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 15:00
            25.06.2019 (wtorek) w godzinach 9:00 – 15:00
  •  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
                16.07.2019 (wtorek) godzina 10:00
  • odbiór skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy
             od 16.07.2019 do 18.07.2019  w godzinach 10:00 – 13:00
  • przyjmuje dokumenty: oryginały świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminów, wyniki badań z medycyny pracy i pozostałe oświadczenia (wzory na stronie internetoowej)
             od 16.07.2019 do 24.07.2019 w godzinach 10:00 – 13:00
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
             25.07.2019 godzina 13:00