WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 na Golęcinie

W czwartek 1 września 2022 roku w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu na Golęcinie odbyła się uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023. Na placu przed szkołą zgromadziło się ponad 850 naszych uczniów, w tym 220 uczniów klas pierwszych. Licznie przybyli również rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Andrzej Kabaciński, który powitał przybyłych gości: z Uniwersytetu Przyrodniczego Prorektora Romana Gornowicza, Pełnomocnika Rektora Huberta Waligórę i Kanclerza Roberta Fabiańskiego, z Urzędu Marszałkowskiego Panią Dyrektor Dorotę Kinal i z Urzędu Miasta Poznania Pana Dyrektora Przemysława Foligowskiego. Obecny był również przewodniczący Rady Rodziców dr Karol Pepliński. Po okolicznościowych przemówieniach i życzeniach dobrego Roku Szkolnego uroczystość zakończyła się.  Klasy starsze udały się z wychowawcami do swoich klasopracowni, a klasy pierwsze poznały swoich wychowawców, którzy pokazali im szkołę i przedstawili sprawy organizacyjne.                     jm

POZOSTAŁE ZDJĘCIA