Stowarzyszenie Absolwentów

Udostępnij na facebooku

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GOLĘCINA

W dniu 29 sierpnia 2020 roku odbyło się w Mylinie (gmina Chrzypsko Wielkie) zebranie założycielskie Stowarzyszenia   Absolwentów  Zespołów Szkół na Golęcinie w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci z roku 2015 :  Patryk Kaźmierczak, Witold Buczek, Krzysztof Klauziński, Sebastian Stempniak, Kamil Kaczmarek, Rafał Sobański,  Łukasz Harwaziński, Rafał Gawron, Radosław Czarnecki,Konrad Kowalczyk oraz wicedyrektor szkoły Jacek Michalski

Na spotkaniu wstępnie ustalono :

1. Cele Stowarzyszenia:

a) Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły

b) Promowanie działalności i osiągnięć szkoły

c) Śledzenie losów absolwentów szkoły

d) Wspieranie bieżącej działalności szkoły

e) Organizacje życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, konferencje, pokazy, wycieczki zawodowe)

f) Opiniowanie aktualnych spraw i problemów szkoły

 2.  Realizacje celów poprzez:

a) Organizacje wieloletnich przedsięwzięć służących rozwojowi szkoły, uczniów i absolwentów (np. konferencje, szkolenia, pokazy, wycieczki zawodowe, zjazdy absolwentów)

b) Współpracę ze Stowarzyszeniem absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, instytucjami państwowymi i samorządowymi, firmami działającymi na rzecz rolnictwa i innymi firmami

c) Promowanie najlepszych uczniów w tym fundowanie nagród

d) Dofinansowanie zakupu książek do biblioteki i zakupu innych pomocy dydaktycznych

e) Pomoc absolwentom w znalezieniu zatrudnienia

f) Prowadzenie działalności publikacyjno –  informacyjnej

3.   Strukturę organizacyjną

a)  Władze Stowarzyszenia:

– Walne zebranie członków

– Zarząd Stowarzyszenia

– Komisja rewizyjna

     4. Zasady rekrutacji członków Stowarzyszenia ( w tym formularz zgłoszeniowy )

5.  Zarząd Tymczasowy

a) Prezes                  –    Patryk Kaźmierczak

b) Wiceprezes        –   Sebastian  Pięta

c) Sekretarz            –   Sebastian  Lehmann

d) Skarbnik              –    Danuta  Chęcińska

e) Członek               –    Bogdan  Grabowski

f) Członek               –  Radosław  Czarnecki

g) Członek                –   Krzysztof  Klauziński

6. Nazwę Stowarzyszenia – „ ABSOLWENCI – UCZNIOM”

7. Termin Walnego zebrania członków  na 12 października 2020 o godzinie 17.00 w sali kinowej  w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu na Golęcinie.

Zainteresowanych prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego, wypełnienie i odesłanie do szkoły.

Formularz zgłoszeniowy