Szkoła policealna

Kierunki

Technik Weterynarii

Policealna Szkoła Przyrodnicza 

Aby zostać słuchaczem szkoły musisz posiadać średnie wykształcenie.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów będziesz mógł/mogła:

 • pomagać lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,
  kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt;
 • wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Jako przyszły TECHNIK WETERYNARII osiągniesz wiedzę z zakresu:

 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
  prowadzenia hodowli i chowu zwierząt oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania,
 • profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej oraz wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań mięsa,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • organizowania pracy małych zespołów pracowniczych,

ABSOLWENCI POLICEALNEJ SZKOŁY PRZYRODNICZEJ NA KIERUNKU TECHNIK WETERYNARII MAJĄ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • w klinikach i lecznicach weterynaryjnych,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w laboratoriach weterynaryjnych,
 • w schroniskach, hostelach i hotelach dla zwierząt,
 • w stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • w firmach, zakładając własną działalność gospodarczą.

Powierz swój los profesjonalnej kadrze pedagogicznej Twój sukces to konkretny zawód oraz przygotowanie na studia.

Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych.
Szkoła posiada internat oraz stołówkę.

Zapraszamy dorosłych  z całej Wielkopolski i nie tylko !!!