Szkoła policealna

Rekrutacja

Rekrutacja do Policealnej Szkoły Przyrodniczej 2019/2020

Rekrutacja obejmuje tylko na kierunek Technik Weterynarii

Semestr II, III, IV

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do szkoły (POBIERZ → Podanie, kwestionariusz)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej)
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie na badania dostępne w sekretariacie szkoły)

BADANIA – wykaz jednostek badających uczniów
Przygotowanie się do badań u lekarza medycyny pracy

Terminy postępowania Policealna 2019 2020
Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych 2019 2020

Szkoła zapewnia zakwaterowanie w internacie.