Szkoła policealna

Samorząd słuchaczy

Skład Samorządu Słuchaczy  w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący:
Wiceprzewodniczący:
Skarbnik:
Sekretarz: