Szkoła policealna

Samorząd słuchaczy

Skład Samorządu Słuchaczy  w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: Hubert Szydlewski
Wiceprzewodniczący: Katarzyna Dolska
Skarbnik: Katarzyna Dolska
Sekretarz: Anna Kędziora