Technikum

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Podanie wypełniamy na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

  1. Rekrutacja podstawowa

20.05.2024 – 14.06.2024 godz. 15.00 składanie wniosków

20.05.2024 – 12.07.2024 odbiór skierowań na badania lekarskie

21.06.2024 – 5.07.2024 godz. 15.00 złożenie potwierdzonych kopii: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminów ósmoklasisty

11.07.2024 godz. 12.00 publiczne ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11.07-17.07 godz. 15.00     złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminów ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego

18.07 do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  1. Rekrutacja uzupełniająca

19.07.2024 – 26.07.2024 godz. 15.00 składanie wniosków

19.07.2024 – 2.08.2024 odbiór skierowań na badania lekarskie

1.08.2024 godz. 12.00 publiczne ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

1.08.2024 – 7.08.2024 godz. 15.00 złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminów ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego

8.08.2024 do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kierunek Technik agrobiznesu:

przedmioty rozszerzone: matematyka

języki obce: język angielski (I język), język niemiecki (II język)

Kierunek Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

przedmioty rozszerzone: matematyka

języki obce: język angielski (I język), język niemiecki (II język)

Kierunek Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

przedmioty rozszerzone: matematyka

języki obce: język angielski (I język), język niemiecki (II język)

Kierunek Technik weterynarii

przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

języki obce: język angielski (I język), język niemiecki (II język)

Kierunek Technik Hodowca koni

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

języki obce:  j. angielski (I język), j. niemiecki (II język)

Wykaz przychodni medycyny pracy