Technikum

Zajęcia pozalekcyjne

Zespół Szkół Przyrodniczych proponuje szereg zajęć pozalekcyjnych:

  1. KOŁO MOTORYZACYJNE – propaguje bezpieczne zachowania w ruchu drogowym przez analizę przepisów ruchu drogowego, doskonalenie techniki jazdy motorowerem i samochodem, obsługę codzienną pojazdów i postępowanie w razie zagrożenia oraz wypadku. Zajęcia prowadzi wicedyrektor Jacek Michalski, który przygotowuje reprezentację szkoły na finały  Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.