Stowarzyszenie Absolwentów

Udostępnij na facebooku

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW ZESPOŁÓW SZKÓŁ W POZNANIU NA GOLĘCINIE

W poniedziałek 12 października 2020 odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołów Szkół w Poznaniu na Golęcinie. Na początku uczestnicy Walnego Zebrania zapoznali się ze Statutem, który zatwierdzili jednogłośnie w tym rozszerzenie Stowarzyszenia o Sympatyków. Następnie dokonano wyboru władz Stowarzyszenia : Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Patryk Kaźmierczak – Prezes (absolwent TMR z 2015 r.)
 • Sebastian Pięta – Wiceprezes (TMR 1995)
 • Wojciech Jastrzembski – Skarbnik (TMR 1989)
 • Sebastian Lehmann – Sekretarz (TMR 1995)
 • Rafał Jóźwiak – Członek (TMR 1997)
 • Radosław Czarnecki – Członek (TMR 2015)
 • Krzysztof Klauziński – Członek (TMR 2015)

Komisja Rewizyjna:

 • Kamil Kaczmarek – Przewodniczący (TMR 2015)
 • Leszek Gralak – Zastępca Przewodniczącego (TMR 2003)
 • Dominik Szalaty – Sekretarz (TMR 2017)
 • Bartosz Radecki – Członek (TMR 2003)
 • Patryk Jóźwiak – Członek (TMR 2017)

Sąd Koleżeński:

 • Bogdan Grabowskki – Przewodniczący (TMR 1974)
 • Mateusz Łuczak – Zastępca Przewodniczącego (TMR 2019)
 • Danuta Chęcińska – Sekretarz (TMW 1980)

Na Walnym Zebraniu ustalono wysokość wpisowego na 20 zł. oraz składkę członkowską na 20 zł. rocznie. Jak założymy rachunek bankowy będzie można dokonać wpłat, o czym poinformujemy.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 45 członków, a na zebraniu, które trwało ponad 2 godziny, obecnych było 23. Przygotowujemy się teraz do rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym rozpoczniemy działalność.

Zapraszamy do Stowarzyszenia wszystkich, którym Szkoły na Golęcinie są bliskie. Prosimy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać na adres mailowy szkoły.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich absolwentów i sympatyków naszej szkoły ! jm

FOTORELACJA