Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Wiadomość o śmierci długoletniej nauczycielki

W dniu 22 listopada dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci długoletniej nauczycielki Naszej Szkoły koleżanki WANDY KASPROWICZ.

Wanda Kasprowicz była nauczycielką języka niemieckiego, pracowała w latach 1961 do 1991. Na szczególną uwagę zasługuje jej działalność opiekuńczo – wychowawcza. Wa latach 80 – tych pełniła kolejno funkcję pedagoga szkolnego a potem wicedyrektora do spraw wychowawczych. Była osobą pełną ciepła, życzliwości, troskliwą opiekunką kolejnych roczników absolwentów, wspaniałą koleżanką.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.