Komunikaty

Udostępnij na facebooku

Zawieszenie strajku

W związku z zawieszeniem strajku przez ZNP informuję, iż od dnia 6 maja 2019 roku (poniedziałek), nastąpi wznowienie zajęć lekcyjnych zgodnie z planem obowiązującym dotychczas. Jednocześnie, będąc dyrektorem Zespołu Szkół Przyrodniczych, skorzystałem z tzw. ustawy „maturalnej”, tym samym dopuszczając wszystkich uczniów klas czwartych nieposiadających ocen niedostatecznych do przystąpienia do matury.

Andrzej Kabaciński

dyrektor szkoły