Komunikaty

Udostępnij na facebooku

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
ul. Golęcińska 9. 60-626 Poznań
tel. 61 841 1583

     Zarządzenie nr 3/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu
z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie:
Art. 18 ust.2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach zarządzam co następuje:

          1

Po uzyskaniu informacji i opinii Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania zawieszam zajęcia w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu (łącznie z internatem) w dniach od 11.03 do 24.03.2020r. ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – KORONAWIRUS.

          2

Powyższe zarządzenie wydaję za zgodą Organu Prowadzącego szkołę tj.Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

          3

Zawieszenie zajęć powinno być związane z kwarantanną domową, uczeń nie powinien wychodzić z domu bez uzasadnionej przyczyny oraz dostosować się do zaleceń przedstawionych na spotkaniu, które odbyło się z Dyrekcją Szkoły 02.03.2020 roku.

          4

Sekretariat szkoły będzie czynny każdego dnia w godzinach 8.00 – 12.00.

          5

Odwołane zostają drzwi otwarte szkoły w dniu 14.03.2020 oraz spotkanie z rodzicami w dniu 20.03.2020

          DYREKTOR mgr Andrzej Kabaciński