WYDARZENIA

Udostępnij na facebooku

ZBIERANIE KAMIENI Z POLA

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 klasa 2 Tm miała wyjazdowe zajęcia warsztatowe w Rolniczych Gospodarstwach Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracowaliśmy przy zbiorze kamieni z pola, czyli wykonywaliśmy bardzo pożyteczną pracę chroniącą głównie maszyny rolnicze przed uszkodzeniem. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza pod nadzorem prof. Stefana Kopecia pracowała w Złotnikach, a druga pracowała razem z wicedyrektorem Jackiem Michalskim w Swadzimiu. Zebraliśmy ok. 10 ton kamieni, a dyrektor Swadzimia Arkadiusz Wojciechowicz zapewnił nam ciepłą , bardzo dobrą grochówkę, kanapki i napoje, które skonsumowaliśmy bezpośrednio na polu. Chcemy współpracować z tymi gospodarstwami, szczególnie przy naszym nowym kierunku – Technik Hodowca Koni i dzisiaj zrobiliśmy w tym kierunku pierwszy krok.

jm

FOTORELACJA